Skip to main content

Thanks giving

ಯದುರಾಜು ಸರ್, ಈ ಅಗ್ರೋಪೀಡಿಯ ಸೈಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ನಾನೂ ಸಹಾ 23 ನೆ  ಜನೆವರಿ 2102 ರಂದು ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

0
Your rating: None

Please note that this is the opinion of the author and is Not Certified by ICAR or any of its authorised agents.