Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು

 

ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು

ಗುಣಧರ್ಮ            ಮೂಲ ಬೀಜ (ಶೇ.)            ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜ (ಶೇ.)              
ತಳಿ ಶುದ್ದತೆ (ಕನಿಷ್ಟ) 99.0 98.0
ಬೌತಿಕ ಶುದ್ದತೆ (ಕನಿಷ್ಟ) 96.0 96.0
ಜಡವಸ್ತು (ಗರಿಷ್ಟ) 4.0 4.0
ಇತರೆ ಬೆಳೆ ಬೀಜಗಳು (ಗರಿಷ್ಟ) ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ
ಕಳೆ ಬೀಜಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ
ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಕನಿಷ್ಟ) 70.0 70.0

ತೇವಾಂಶ (ಗರಿಷ್ಟ)

 ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ

         ಚೀಲ

8.0           8.0

7.0           7.0

 


Source:   ಡಾ. ಬಸವೇಗೌಡಮತ್ತುಶ್ರೀ.ಜಿ.ವೈ.ಲೋಕೇಶ್‌
               ಬೀಜಆಧಿಕಾರಿಗಳು,  ಕೃಷಿವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರುಮತ್ತುಕೃಷಿಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತಸರ್ಕಾರ

 

0
Your rating: None