Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸೊರಗು ರೋಗ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮಗಳು:

ಬೀಜೋಪಚಾರ: 1 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ. ಬೀಜಕ್ಕೆ (ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮ)
2 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ 80 ಡಬ್ಲುಪಿ
2 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ 75 ಡಬ್ಲುಪಿ
2.0 ಗ್ರಾಂ ಕರ್ಬೆನ್ ಡೈಜಮ್  75 ಡಬ್ಲುಪಿ
4 ಗ್ರಾಂ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ  ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕ
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡ ಬಿತ್ತಿ.

0
Your rating: None