Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ

ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು

  • ಸಸಿಗಳನ್ನು 20 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 10 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗೆ 203 ರಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.    
  •     ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಗುಣಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸಸಿಗಳನನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಗಳಾದಲ್ಲಿ 15 ಸೆಂ.ಮೀ. ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಮೀಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 67 ಗುಣಿ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಗುಣಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಯಂತಹ ದೀಘರ್ಾವಧಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಡವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ (ಅಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಕ್ಷಿಕ) ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುಣಿಗೆ 3-4 ರಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
0
Your rating: None