Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು :

ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು

ಕೀಟನಾಶಕಗಳು (೩೦೦ ಚ. ಮೀ.)

೭೫ ಗ್ರಾಂ ಫೋರೆಟ್ ೧೦ ಜಿ

೧.೨೫ ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಫ್ಯುರಾನ್ ೩ ಜಿ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು :

೧.೩ ಮಿ.ಲೀ. ಮೊನೋಕ್ರೊಟೋಫಾಸ್ ೩೬ ಎಸ್.ಎಲ್. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು

0
Your rating: None