Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ತೊಗರಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ತೊಗರಿ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ 

ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು
ಬೀಜೋ ಪಚಾರ

  • ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಬೀಜಕ್ಕೆ 2 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್  80 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ.

ಅಥವಾ

  • ೨ ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ ೭೫ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ

    

0
Your rating: None