Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ ಮತ್ತು ಮಣಸಿನಕಾಯಿ

ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವದು. ಶೇ 50 ರ ಸಾರಜನಕ ಮೆಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒದಗಿಸುವುದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ (ಅಕ್ಟೋಬರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು) ಒಣ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ (ಜುಲೈ ನಾಟಿಮಾಡಿದ್ದು) ಕೊಯ್ಲು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.

0
Your rating: None