Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬದನೆ ಮತ್ತು ಮಣಸಿನಕಾಯಿ

 

ಸಸಿ ಮಡಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಸಿ ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದು, ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಒಣ) ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು ಒಣಗಿಸುವುದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಮಾಡಿದ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬದನೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದು

 

0
Your rating: None