Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಕಡಲೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಡಲೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು/ನಿರ್ವಹಣೆ:

 

ಬೀಜೋಪಚಾರ:

2 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾನ್ 80 ಡಬ್ಲುಪಿ
         ಅಥವಾ
2 ಗ್ರಾಂ ಥೈರಾಮ್ 75 ಡಬ್ಲುಪಿ
         ಅಥವಾ
2 ಗ್ರಾಂ ಮೆಂಕೋಜೆಬ್ 75 ಡಬ್ಲುಪಿ

  • ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು 1ಕಿಲೋ ಬೀಜದ ಜೊತೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು.
  • ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಗಾಗ ಕಿತ್ತು ಸುಡಬೇಕು.

 

0
Your rating: None