Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕನಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು

 ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕನಿಷ್ಟ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು

ಗುಣಧರ್ಮಗಳು             ಮೂಲಬೀಜ(ಶೇ.)         ಪ್ರಮಾಣಿತಬೀಜ(ಶೇ.)             

ಶುದ್ದ ಬೀಜ (ಕನಿಷ್ಟ

98.0 98.0

ಜಡವಸ್ತು (ಗರಿಷ್ಟ)

2.0 2.0
ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ (ಕನಿಷ್ಟ) 85.0 85.0
ಇತರೆ ತಳಿಬೀಜ (ಕನಿಷ್ಟ 5/ಕಿ.ಗ್ರಾಂ 10/ಕಿ.ಗ್ರಾಂ

ಬೀಜದ  ತೇವಾಂಶ(%) 

ಬಟ್ಟೆಚೀಲ   

ಪ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ಚೀಲ

 

9.0

7.0

 

 

7.0

7.0

 

 

 

 

 

 Source: ಡಾ. ಬಸವೇಗೌಡ ಮತ್ತು  ಶ್ರೀ.ಜಿ.ವೈ.ಲೋಕೇಶ್‌

             ಬೀಜ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು  ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

0
Your rating: None