Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

धान उत्पादक मोसम

धान उत्पादक मोसम:

पतझड़ कालीन धान - पूर्व खरीफ धान (मई - जून)

शीतकालीन धान - खरीफ धान

(जून - जुलाई)

ग्रीष्म कालीन धान

 

औस - पश्चिम  बंगाल


 असम - पश्चिम  बंगाली

बोरो - असम एवं पश्चिम  बंगाल

आहु - असम

साली - असम

दलुआ - उड़ीसा

बिएली - उड़ीसा

सारद - उड़ीसा

दलका - आन्ध्र प्रदेश

भदई - बिहार

अगहनी  - बिहार एवं

उत्तर प्रदेश

पंजाब - केरल


विरिप्पी - केरल

साख - आन्ध्र प्रदेश

नवराई - तमिलनाडु

कुरूवई/कार/सोनविई  -

तमिलनाडु

मृंदा करी - केरल


गरमा - बिहार


चेतकी - उत्तराखण्ड


साम्ब/थलादि - तमिलनाडु

ग्रीष्म कालीन धान - उत्तराखण्ड

जेठी - उत्तराखण्ड (7%)

(84%) क्षेत्रफल

(9%) क्षेत्रफल

बोआई - नवम्बर - फरवरी

कटाई - मार्च  - जून0
Your rating: None