Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

ಗಮನವಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಬೇಡದ ಕ್ರಮಗಳು

 

ಅನುಸರಿಸಬೇಕು 

ಕಡಲೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ   ಒಂದು ಲೀಟರ್  ನೀರಿಗೆ 2o ಗ್ರಾಂ ಯುರಿಯಾ  ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು  ಬಿತ್ತನೆಯದ ೩೫ ರಿಂದ  40 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುಡಿ ಚಿವುಟುವುದು ಸೂಕ್ತ. 

ಬಿತ್ತನೆಯದ ೩೫ ದಿನದ ನಂತರ 2 ಮಿ. ಲೀ. ಎನ್.ಎ. ಎ. 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ . 

 

Syndicate content