Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

Yaduraju

Thanks giving

ಯದುರಾಜು ಸರ್, ಈ ಅಗ್ರೋಪೀಡಿಯ ಸೈಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ನಾನೂ ಸಹಾ 23 ನೆ  ಜನೆವರಿ 2102 ರಂದು ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Syndicate content