Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

UAS-Raichur (Karnataka)

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೋಗ/ಬೂದಿ ರೋಗ/ದೈ ದಿಸೀಸ್ (ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ)

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೋಗ/ಬೂದಿ ರೋಗ/ದೈದಿಸೀಸ್ (ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ)

ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  • ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
  • ರೋಗದ ತೀವ್ರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರುತ್ತೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಸಿ ಸಾಯುವಿಕೆ/ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ :

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಸಸಿ ಸಾಯುವಿಕೆ/ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು:

ಹತ್ತಿ ಸಸಿ ಸಾಯುವಿಕೆ/ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಹತ್ತಿ ಸಸಿ ಸಾಯುವಿಕೆ/ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ/ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ

 

ಹತ್ತಿ ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹತ್ತಿ  ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ: 

  • 1.5 ಮಿ.ಲೀ. ಟ್ರೈಅಜೋಫಾಸ್ 40 ಇ.ಸಿ. ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇ

ಹತ್ತಿ ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆ

ಹತ್ತಿ ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆ

ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು

  • ಹತ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ  ಕೆಂಪು ತಿಗಣೆಯಾ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ
  • ಬಲಿತ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸಹೀರುತ್ತೆ
  • ಹತ್ತಿ ಗುಣಧರ್ಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ   

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಾ ಮೈಟ ನುಸಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಾ ಮೈಟ ನುಸಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೋಣದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಬಿಳಿ ನೋಣದ  ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ವಹಣಾ  ಕ್ರಮಗಳು:

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಎಲೆ ಸುರಂಗ ಕೀಟದ  ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು:

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು

ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇನು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು


ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು:

ಬೀಜೋಪಚಾರ:
10 ಗ್ರಾಂ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70 ಡಬ್ಲು.ಎಸ್.
ಅಥವಾ
5 ಗ್ರಾಂ ಥಯೋಮಿಥೊಕ್ಸಾಮ್ 70 ಡಬ್ಲು ಎಸ್.

Syndicate content