Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

Biotic stress

Biotic stress

ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ  ಕಾಯಿಕೊರಕ ಕೀಟದ  ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೋಧಕ ತಳಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಹುಳುವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಹುಳದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

Chemical control of Rust in Chickpea

Chemical control of Rust  in Chickpea

Chemical control of Dry root rot of Chickpea

Chemical control of Dry root rot of Chickpea

Cultural control of Dry root rot of Chickpea

Cultural control of Dry root rot  of Chickpea

Chemical control of Botrytis gray mold in Chickpea

Chemical control of  Botrytis gray mold in Chickpea

Cultural control of Botrytis gray mold in Chickpea