Skip to main content

Please note that this site in no longer active. You can browse through the contents.

bpkoti's blog

Thanks giving

ಯದುರಾಜು ಸರ್, ಈ ಅಗ್ರೋಪೀಡಿಯ ಸೈಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ನಾನೂ ಸಹಾ 23 ನೆ  ಜನೆವರಿ 2102 ರಂದು ನಡೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Nice Workshop on Agropedia

Posted in

Nice Workshop on Agropedia

Dear agronet consortia leaders,

Syndicate content